Hvad er AGU?

På almen grunduddannelse (AGU) arbejder du med forskellige undervisningsformer, der gør det teoretiske stof mere virkelighedsnært. Det betyder, at man i undervisningen typisk arbejder med et konkret projekt eller tema, så teori og virkelighed hænger sammen.

Elever på AGU skal deltage i undervisning i dansk, matematik og enten PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) eller identitet og medborgerskab samt et valgfrit fag fra fagrækken.

AGU-fag kan også læses som E-learning.

Vælg din skole

Prøveform

Du kan gå til afsluttende prøve i de almene fag på de niveauer, som fagene udbydes på, hvilket kan være G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Læs eksamensreglementet

Ordblind på FGU Nordsjælland

FGU Nordsjælland er en ordblindevenlig skole, hvor vores ordblindeteam samarbejder om at sikre trivsel og læring hos alle vores elever med læse- og skrivevanskeligheder. På FGU foregår undervisningen ordblindevenligt. Det betyder, at lærerne tager højde for elevernes udfordringer og behov fx ved at inkludere læse-og skrivestøtte i undervisningen og hjælpe eleverne til at strukturere -og få overblik over det faglige stof.

Alle elever på FGU Nordsjælland har adgang til læse-skriveprogrammet App Writer på skolens pc’er eller på deres egen Device.

Ordblinde elever har mulighed for at få kompenserende ordblindeundervisning i en afgrænset periode. Undervisningen foregår typisk på små hold en formiddag om ugen.

Vi ordblindetester alle elever med begrundet mistanke om ordblindhed.

Som ordblind elev på FGU har man mulighed for at få specialpædagogisk støtte. Støtten består af:

  • En PC med læse- og skrivestøtte eller en programpakke til PC/MAC.
  • Seks instruktionstimer hos en ordblindelærer.
  • Medlemskab af NOTA.

Man kan læse mere om SPS på FGU på:

https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-paa-forberedende-grunduddannelse-fgu/stoettemuligheder-og-hjaelpemidler/ordblindhed

Åbent hus i Hillerød 2022

E-learning

FGU E-learning er for dig, der er mellem 16 og 25 år, som ikke kan være fysisk i skole en hel skoledag af forskellige årsager. Du tager fag på 9./10. klasses-niveau (G-, E- og D-niveau). Du får ikke holdundervisning, men læser selvstændigt derhjemme og mødes med en lærer cirka én gang om ugen. Det er muligt at læse nogle fag på E-learning og nogle andre fysisk på skolen. Der er løbende optag på FGU E-learning.

Hvis du vil vide mere så kontakt en af vores vejledere.

AGU

Vælg dit fag

Vælg din skole

FGU Frederiksværk

Industrimarken 2
3300 Frederiksværk

Gå til Frederiksværk

FGU Helsinge

Skolegade 43
3200 Helsinge

Gå til Helsinge

FGU Hillerød

Søndre Jernbanevej 4
3400 Hillerød

Gå til Hillerød

FGU Skibby

Skuldelevvej 24
4050 Skibby

Gå til Skibby