Samfundsfag, Intro, G, E og D

Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Du lærer om det moderne, globaliserede samfunds dynamik og kompleksitet. Du lærer at deltage aktivt og ansvarligt i et demokratisk samfund. Du får også en god forståelse af blandt andet sociale- og kulturelle forhold, bæredygtighed og internationale forhold. Du kan gå til afsluttende prøve på G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen foregår på et hold. Vi arbejder både med teori og praksis. Den måde, der bliver undervist og arbejdet på, tager udgangspunkt i dit niveau og den måde, som du bedst lærer på.

Videre i uddannelse

AGU gør dig klar til en erhvervsuddannelse, HF eller til en anden ungdomsuddannelse.

Prøveform

Du kan gå til afsluttende prøve på G-, E- eller D-niveau. Faget afsluttes med en portfolioprøve. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Se også eksamensreglement

Interesseret?

Vil du gerne være AGU-elev? Så kontakt en af vores vejledere, der hjælper dig videre.

Andre AGU-fag