FGU Nordsjælland – FGU-institutionen i Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Allerød, Egedal, Rudersdal og Furesø Kommuner.

Besøgende, ansatte og elever skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på FGU NS.

Om FGU

Forberedende grunduddannelse (FGU) er hovedvejen for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. Uddannelsen tilbyder en bred vifte af uddannelsesmuligheder, som er tilpasset de unges behov og interesser.

Der tilbydes undervisning i 12 forskellige faglige temaer og ni almene fag. De almene fag kan give adgang til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, mens de faglige temaer introducerer til erhvervsuddannelsesområder og kan afsluttes med et uddannelsesbevis.

Uddannelsen er kendetegnet ved en undervisningsform, som adskiller sig fra traditionel skoleundervisning, idet praksis, produktion og praktik er de centrale omdrejningspunkter for undervisningen.

Skoledagen veksler naturligt mellem teori og praksis og har en stabil rytme, hvor eleverne mødes i større og mindre hold. Der er tale om et inkluderende skolemiljø, der opleves som et læringsorienteret arbejdsfællesskab, hvor frokostpausen og andre samlinger indgår som en naturlig del af undervisningen. Arbejdsformerne involverer samarbejde, men giver også mulighed for, at elever, der har behov derfor, kan trække sig tilbage og arbejde individuelt i perioder.

Uddannelsen skal medvirke til elevernes personlige, sociale og faglige afklaring vedrørende deres aktuelle situation og fremtidige uddannelse og beskæftigelse. Ved afslutning af forløb af mindst 12 ugers varighed modtager eleven et kompetencebevis, som dokumenterer elevens opnåede faglige kompetencer og eventuelt de dertil knyttede sociale og personlige kompetencer.

Hent pjecer her:

DETTE WEBSITE ER UNDER OPBYGNING
lavet af Medieskolen Lyngby