Hvad er PGU?

På produktionsgrunduddannelsen (PGU) arbejder du med forskellige produktioner og håndværk. Uddannelsen gennemføres indenfor et fagligt tema og på et værksted. På værkstedet producerer du produkter til rigtige kunder. Du skal følge undervisningen på et værksted. Du skal også have dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdslære, samarbejdslære og erhvervslære). Du har også  mulighed for undervisning i valgfag.

Find din skole

Prøveform

Du kan afslutte dit faglige tema, som værkstedet hører under, med en prøve på FGU 3-niveau. Dette sker, når din underviser syntes, at du er klar til det.  Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Inden den afsluttende prøve, giver  din underviser dig en standpunktsbedømmelse på FGU 1-, FGU 2- eller FGU 3-niveau, som bedømmes bestået/ikke bestået.

Du kan også gå til afsluttende prøve i de almene fag på de niveauer, som fagene udbydes på (G-, E- eller D-niveau). Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Se også eksamensreglement

Ordblind på FGU Nordsjælland

FGU Nordsjælland er en ordblindevenlig skole, hvor vores ordblindeteam samarbejder om at sikre trivsel og læring hos alle vores elever med læse- og skrivevanskeligheder. På FGU foregår undervisningen ordblindevenligt. Det betyder, at lærerne tager højde for elevernes udfordringer og behov fx ved at inkludere læse-og skrivestøtte i undervisningen og hjælpe eleverne til at strukturere -og få overblik over det faglige stof.

Alle elever på FGU Nordsjælland har adgang til læse-skriveprogrammet App Writer på skolens pc’er eller på deres egen Device.

Ordblinde elever har mulighed for at få kompenserende ordblindeundervisning i en afgrænset periode. Undervisningen foregår typisk på små hold en formiddag om ugen.

Vi ordblindetester alle elever med begrundet mistanke om ordblindhed.

Som ordblind elev på FGU har man mulighed for at få specialpædagogisk støtte. Støtten består af:

  • En PC med læse- og skrivestøtte eller en programpakke til PC/MAC.
  • Seks instruktionstimer hos en ordblindelærer.
  • Medlemskab af NOTA.

Man kan læse mere om SPS på FGU på:

https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-paa-forberedende-grunduddannelse-fgu/stoettemuligheder-og-hjaelpemidler/ordblindhed

Vælg din skole

FGU Frederiksværk

Industrimarken 2
3300 Frederiksværk

Gå til Frederiksværk

FGU Helsinge

Skolegade 43
3200 Helsinge

Gå til Helsinge

FGU Hillerød

Søndre Jernbanevej 4
3400 Hillerød

Gå til Hillerød

FGU Skibby

Skuldelevvej 24
4050 Skibby

Gå til Skibby