Organisation

På denne side finder du kontaktinformation på FGU Nordsjællands ledelse, samt Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentanter. Du finder også FGU Nordsjællands strategi, værdigrundlag, nøgletal, diverse politikker og lignende. 

Ledelsen

Direktør Tove

Tove Svejstrup Christensen

Direktør

Tlf.: 25 25 98 55
Mail: tsc@fgu-ns.dk

Julie Andersen

Udviklingschef

Tlf.: 20 95 03 80
Mail: jan@fgu-ns.dk

Jeanette Pålsson

Økonomichef

Tlf.: 25 25 59 88
Mail: jkp@fgu-ns.dk

Henrik Lykke Johansen

Faglig leder for IT og studieadministration

Tlf.: 20 81 96 15
Mail: hlj@fgu-ns.dk

Uddannelseschef Lisbeth Meede

Lisbeth Meede

Uddannelseschef
Helsinge & Hillerød

Tlf.: 20 74 70 41
Mail: lme@fgu-ns.dk

Skolechef Ole Sværke

Ole Sværke

Uddannelseschef
Frederiksværk & Skibby

Tlf.: 30 38 77 00
Mail: ols@fgu-ns.dk

Arbejds- og tillidsrepræsentantskab

Thomas W. Kristensen

Arbejdsmiljørepræsentant
Frederiksværk

Tlf.: 60 80 84 94
Mail: thk@fgu-ns.dk

Morten Stæhr Hansen

Arbejdsmiljørepræsentant
Helsinge

Tlf.: 41 39 05 02
Mail: msh@fgu-ns.dk

Nina Schewitsch

Arbejdsmiljørepræsentant
Hillerød

Tlf.: 25 25 59 86
Mail: nsc@fgu-ns.dk

Jon Melby Andersen

Arbejdsmiljørepræsentant
Skibby

Tlf.:  23 28 50 10
Mail: jma@fgu-ns.dk

Thomas W. Kristensen

Tillidsrepræsentant
Frederiksværk

Tlf.: 60 80 84 94
Mail: thk@fgu-ns.dk

Klaus Elmo

Tillidsrepræsentant
Helsinge

Tlf.: 41 39 05 06
Mail: kep@fgu-ns.dk

Niels Kierkegaard

Tillidsrepræsentant
Hillerød

Tlf.: 40 45 28 64
Mail: nki@fgu-ns.dk

Lotte Viuf

Tillidsrepræsentant
Skibby

Tlf.: 25 25 59 64
Mail: lpv@fgu-ns.dk

Strategi, værdigrundlag, tal og politikker

Værdigrundlag og Strategi

FGU Nordsjællands vision er at være det mest attraktive forberedende uddannelsestilbud i Nordsjælland – for de unge, for medarbejderne og for omverdenen. Vi arbejder ud fra værdierne: 1) Tillid og Ansvar, 2) Alle kan lykkes og 3) Plads til forskellighed.

Pædagogisk didaktisk grundlag

De 15 didaktiske principper indgår som en del af Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse (BEK nr. 479 af 26/04/2019).
Det er 15 kendetegn, der skal være gennemgående for at undervisningen og øvrige aktiviteter på FGU.
De 15 kendetegn handler overordnet om praksisbaseret læring og helhedsorienteret undervisning, struktur og progression i undervisng og inkluderende læringsmiljøer for alle.

Ordens- og samværspolitik

Introtekst + link dokumentFGU Nordsjælland skal være et godt sted at være. Vi vil være en skole, som er kendt for gode kammeratskaber, sjov og læring. Alle skal føle sig anerkendte og vigtige for fællesskabet. For at det kan lade sig gøre, har vi lavet nogle spilleregler for, hvordan vi er sammen på skolen, og hvilke pligter man har som elev.

Trivselsmåling

Trivselsmålingen er en årlig, national måling, der har til formål at følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel på FGU. På nedenstående link kan du finde resultaterne fra den seneste undersøgelse. Du kan her se både de samlede nationale resultater og resultaterne for FGU Nordsjælland alene.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Undervisningsmiljøvurderingen (UMV) gennemføres mindst hvert tredje år. UMV’en undersøger skolens undervisningsmiljø og eventuelle udfordringer.

Arbejdsmiljøpolitik

Med denne arbejdsmiljøpolitik ønskes et grundlag for at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i FGU Nordsjælland, således at medarbejderne trives.

Anti-mobbestrategi

På FGU Nordsjælland vil vi have et tillidsfuldt og godt læringsmiljø, og vi lægger vægt på en god omgangstone og -form for alle, der har deres gang på skole. Vores anti-mobbestrategi beskriver, hvordan vi arbejder med at understøtte et trygt lærings- og arbejdsmiljø for alle på institutionen og derigennem forebygge mobning. Strategien anviser også handlemulighederne i tilfælde af mobning.

Sociale klausuler

Det fremgår af FGU-institutionsloven § 35, at alle FGU’er ved udbud og efterfølgende kontraktindgåelser enten anvender klausuler om uddannelses- og praktikaftaler eller offentliggør sin begrundelse for at undlade dette på institutionens hjemmeside. I tilfælde af, at vi ikke anvender disse sociale klausuler, vil det fremgå her, med tilhørende begrundelse.

Nøgletal

Nøgletal er tal, der beskriver følgende:

  • FGU Nordsjællands elevers fuldførelsestid
  • Fuldførelsesfrekvens/frafald på FGU Nordsjælland
  • FGU Nordsjællands elevers overgangsfrekvens til anden uddannelse
  • FGU Nordsjællands overgangsfrekvens til beskæftigelse
  • Karaktergennemsnit ved prøver

Whistleblowerordning

FGU Nordsjælland har oprettet en whistleblowerordning i samarbejde med advokatfirmaet Damkjær Lauritzen og platformsleverandør EQS Group A/S. Vores whistleblowerordning giver medarbejdere mulighed for at indberette oplysninger om ulovligheder og andre alvorlige forhold og er et alternativ til at benytte de sædvanlige rapporteringskanaler.

I overensstemmelse med lov om beskyttelse af whistleblowere informeres hermed på hjemmesiden om den generelle aktivitet i FGU Nordsjællands whistleblowerordning:

Ledige stillinger

  • Se ledige stillinger her