FGU Nordsjælland
Til vejledere2024-04-24T11:23:49+02:00

Til vejledere

På denne side finder du svar på oftest stillede spørgsmål, relevante dokumenter for dig som KUI-vejleder, tilmelding til rundvisning på vores skoler og tilmelding til FGU-KUI-netværksmøde.

Find skole
Læs om spor

Tilmeld dig en rundvisning

Hvis du kender en ung, der er interesseret i at starte på FGU, kan du tilmelde jer begge til en i Frederiksværk, Helsinge, Hillerød eller Skibby.

Samarbejdspapirer

Oftest stillede spørgsmål

Er der mulighed for e-learning?2024-03-01T14:04:20+01:00

Ja. Man kan blive FGU E-learning-elev.

FGU E-learning er for unge, der er mellem 16 og 25 år, som ikke kan være fysisk i skole en hel skoledag af forskellige årsager. Eleven tager fag på 9./10. klasses-niveau (G-, E- og D-niveau). Eleven får ikke holdundervisning, men læser selvstændigt derhjemme og mødes med en lærer cirka én gang om ugen. Det er muligt at læse nogle fag på E-learning og nogle andre fysisk på skolen. Der er løbende optag på FGU E-learning.

Hvis du vil vide mere så kontakt en af vores vejledere.

Hvad koster det at have en ung på FGU?2024-03-01T14:04:20+01:00

Du kan se, hvad det aktuelt koster for henholdsvis kommune og stat at have en elev på FGU, på følgende link: Takstkatalog | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

 

Kan man få undervisning hjemmefra?2024-03-01T14:04:21+01:00

Ja.

Man kan gå på FGU e-learning. FGU E-learning er for unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan være fysisk i skole en hel skoledag af forskellige årsager. Den unge tager fag på 9./10. klasses-niveau (G-, E- og D-niveau). Den unge får ikke holdundervisning, men læser selvstændigt derhjemme og mødes med en lærer cirka én gang om ugen. Det er muligt at læse nogle fag på E-learning og nogle andre fysisk på skolen. Der er løbende optag på FGU E-learning.

Hvis du vil vide mere så kontakt en af vores vejledere.

Hvor står samarbejdet om EGU, imellem FGU og kommune beskrevet?2024-03-01T14:04:21+01:00

Det kan du læse om her

Hvor står samarbejdet imellem FGU NS og KUI beskrevet?2024-03-11T21:03:51+01:00

Det kan du læse om her

Hvilke spørgsmål har de unge oftest?2024-03-01T14:04:21+01:00

Du kan finde svar på de spørgsmål de unge ofte stiller her

Hvordan får jeg fat i en FGU-vejleder?2024-03-01T14:04:24+01:00

Du kan finde kontaktoplysninger på en vejleder her.

Hvornår kan man komme på besøg?2024-03-01T14:04:24+01:00

Du kan tilmelde dig en rundvisning i Frederiksværk, Helsinge, Hillerød eller Skibby.

Skoleydelse

Fra 01. januar 2024 er skoleydelsen på:

– 414,- kr. pr. uge for elever under 18 år

– 716,- kr. pr. uge for elever over 18 år, der er hjemmeboende

-1.660,- kr. pr. uge for elever over 18 år, der er udeboende

Skoleydelsen er en indtægt, som du skal betale skat af efter de almindelige gældende regler. Det er derfor en god ide at kontakte SKAT, så du er sikker på, at du har den rigtige trækprocent. Skoleydelsen er bagudbetalt fra den 16. til den 15. i måneden og udbetales den sidste hverdag i måneden. Skoleydelsen modtager du på din NemKonto. Har du ikke en NemKonto, skal du inden skolestart angive på www.nemkonto.dk, hvilken bankkonto du ønsker at anvende som din NemKonto. Hver måned vil du modtage din lønseddel i e-boks.

Der er mødepligt til uddannelsen, og der vil ske et forholdsmæssigt fradrag i din skoleydelse, hvis du er fraværende uden gyldig grund.

Der gives et forsørgertillæg som supplement til skoleydelsen til FGU-elever, der er forældre.

Ændres ens bopælsstatus undervejs i uddannelsen – f.eks. fra hjemmeboende til udeboende – er det vigtigt at give besked til elevadministrationen eller ens vejleder, så skoleydelsen bliver korrekt. Bopælsstatus’en ændres ikke automatisk i elevsystemet, men ændres først efter henvendelse fra eleven og dokumentation for ny bopæl.

Elever der er tilmeldt FGU inden sommerferien og som fortsætter efter sommerferien, får skoleydelse under ferien.

Elever der stopper fra FGU med udmeldelsesdato pr. 31. juli, får også skoleydelse under ferien. Her skal det bemærkes, at disse elever også får en skoleydelse til udbetaling i udgangen af august for dagene 16. juli til og med 31. juli.

Supplementet er:

  • Kr. 1.621,- pr. uge i tillæg, hvis du er enlig forsørger.
  • Kr. 646,- pr. uge i tillæg, hvis du er ikke-enlig forsørger.

Skoleydelsesperioderne i FGU Nordsjælland er som følger:

Perioden 20.07.2023 – 19.08.2023 udbetales 31.08.2023 – (22 dage)
Perioden 20.08.2023 – 19.09.2023 udbetales 29.09.2023 – (22 dage)
Perioden 20.09.2023 – 19.10.2023 udbetales 31.10.2023 – (22 dage)
Perioden 20.10.2023 – 19.11.2023 udbetales 30.11.2023 – (21 dage)
Perioden 20.11.2023 – 19.12.2023 udbetales 29.12.2023 – (22 dage)
Perioden 20.12.2023 – 19.01.2024 udbetales 31.01.2023 – (23 dage)
Perioden 20.01.2024 – 19.02.2024 udbetales 29.02.2024 – (21 dage)
Perioden 20.02.2024 – 15.03.2024 udbetales 27.03.2024 – (19 dage)
Perioden 16.03.2024 – 15.04.2024 udbetales 30.04.2024 – (21 dage)
Perioden 16.04.2024 – 15.05.2024 udbetales 31.05.2024 – (22 dage)
Perioden 16.05.2024 – 15.06.2024 udbetales 28.06.2024 – (22 dage)
Perioden 16.06.2024 – 15.07.2024 udbetales 31.07.2024 – (21 dage)
Perioden 16.07.2024 – 15.08.2024 udbetales 30.08.2024 – (23 dage)

Vælg din skole

FGU Frederiksværk

Industrimarken 2
3300 Frederiksværk

Gå til Frederiksværk

FGU Helsinge

Skolegade 43
3200 Helsinge

Gå til Helsinge

FGU Hillerød

Søndre Jernbanevej 4
3400 Hillerød

Gå til Hillerød

FGU Skibby

Skuldelevvej 24
4050 Skibby

Gå til Skibby

Vælg spor

Go to Top