Hvad er EGU?

På erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er du i virksomhedspraktik. Praktikken og skoleforløbet gennemføres inden for et fagligt tema. Udover praktikken har du også et skoleforløb. På skoleforløbet skal du deltage i undervisning, som passer fagligt til den praktik du er i. Skoleforløbet kan udover det fagligt relevante indeholde dansk, matematik og PASE. Skoleforløbene kan også, helt eller delvist, være et kombinationsforløb.

Find din skole
Guide til arbejdsgiver og elev

Prøveform

Det faglige tema dit forløb har knyttet sig til kan afsluttes med en prøve på FGU 3-niveau, når din underviser og den ansvarlige på din praktikplads syntes, at du er klar til det. Prøven bedømmes med bestået/ikke bestået. Hvis du afslutter, inden at du har taget prøven, får du i stedet en standpunktsbedømmelse på FGU 1-, 2- eller 3-niveau. Her er det også med bestået/ikke bestået.

I de almene fag (dansk, matematik og lignende) kan du også gå til en praksisrelateret prøve. Du kan tage dem på de niveauer, som fagene udbydes på (G-, E- eller D-niveau). Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Se også eksamensreglement

Guide til EGU

Ordblind på FGU Nordsjælland

FGU Nordsjælland er en ordblindevenlig skole, hvor vores ordblindeteam samarbejder om at sikre trivsel og læring hos alle vores elever med læse- og skrivevanskeligheder. På FGU foregår undervisningen ordblindevenligt. Det betyder, at lærerne tager højde for elevernes udfordringer og behov fx ved at inkludere læse-og skrivestøtte i undervisningen og hjælpe eleverne til at strukturere -og få overblik over det faglige stof.

Alle elever på FGU Nordsjælland har adgang til læse-skriveprogrammet App Writer på skolens pc’er eller på deres egen Device.

Ordblinde elever har mulighed for at få kompenserende ordblindeundervisning i en afgrænset periode. Undervisningen foregår typisk på små hold en formiddag om ugen.

Vi ordblindetester alle elever med begrundet mistanke om ordblindhed.

Som ordblind elev på FGU har man mulighed for at få specialpædagogisk støtte. Støtten består af:

  • En PC med læse- og skrivestøtte eller en programpakke til PC/MAC.
  • Seks instruktionstimer hos en ordblindelærer.
  • Medlemskab af NOTA.

Man kan læse mere om SPS på FGU på:

https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-paa-forberedende-grunduddannelse-fgu/stoettemuligheder-og-hjaelpemidler/ordblindhed

Vælg din skole

FGU Frederiksværk

Industrimarken 2
3300 Frederiksværk

Gå til Frederiksværk

FGU Helsinge

Skolegade 43
3200 Helsinge

Gå til Helsinge

FGU Hillerød

Søndre Jernbanevej 4
3400 Hillerød

Gå til Hillerød

FGU Skibby

Skuldelevvej 24
4050 Skibby

Gå til Skibby