Identitet og Medborgerskab, G

Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag, der gør dig i stand til at forholde dig til din egen og andres livsopfattelse. Faget inddrager temaer og problemstillinger fra filosofi, sociologi, religion, historie, psykologi, sundhed, ernæring og motion. Du får en bedre forståelse for din egen psykiske udvikling og andre menneskers personlige, sociale og kulturelle forskelligheder. Du bliver bedre til kritisk tænkning og til at argumentere. Gennem undervisningen får du også erfaring med demokratiske processer. Du kan gå til afsluttende prøve på G-niveau. Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen foregår som holdundervisning med emnebaserede oplæg, samt projekt- og gruppearbejde. 2/3 af tiden får du teoretisk undervisning og 1/3 af tiden skal du bruge det du har lært i teorien til en opgave i virkeligheden. Undervisningen kan bestå af debat, øvelser og ud-af-huset arrangementer, hvor du for eksempel møder forskellige personer fra lokalmiljøet og de frivillige organisationer.

Videre i uddannelse

AGU gør dig klar til en erhvervsuddannelse, HF eller til en anden ungdomsuddannelse.

Prøveform

Du kan gå til afsluttende prøve på G-niveau. Faget afsluttes med en portfolioprøve. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Se også eksamensreglement

Interesseret?

Vil du gerne være AGU-elev? Så kontakt en af vores vejledere, der hjælper dig videre.

Andre AGU-fag