Naturfag, Intro, G, E og D

I naturfag lærer du om fysik, kemi, biologi, naturgeografi og matematik. Med udgangspunkt i din egen hverdag arbejder vi teoretisk, undersøgende og praktisk med forskellige temaer. De temaer er teknologi, sundhed, miljø og natur. Naturfag giver dig forståelse og viden om samspillet mellem mennesket, dets omgivelser og naturen. Du får også viden om menneskets fysiologiske processer. Du kan gå til afsluttende prøve på G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Undervisnings- og arbejdsformer

Der er både holdundervisning, gruppearbejde og enkeltmandsarbejde. Vi arbejder med opgaveløsning og projektarbejde. 2/3 af tiden får du teoretisk undervisning og 1/3 af tiden skal du bruge det du har lært i teorien til en opgave i virkeligheden.

Videre i uddannelse

AGU gør dig klar til en erhvervsuddannelse, HF eller til en anden ungdomsuddannelse.

Prøveform

Du kan gå til afsluttende prøve på G-, E- eller D-niveau. Faget afsluttes med en portfolioprøve. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Se også eksamensreglement

Interesseret?

Vil du gerne være AGU-elev? Så kontakt en af vores vejledere, der hjælper dig videre.

Andre AGU-fag