Engelsk, Intro, G, E og D

I engelsk bliver du god til at forstå engelsk skriftligt og mundtligt. Du lærer også at skrive og tale engelsk. I undervisningen bliver du også klogere på den engelske kultur og samfundsforhold. Du kan gå til afsluttende prøve på G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Undervisnings- og arbejdsformer

Meget af undervisningen foregår i små grupper og i sammenhæng med praksis.Den måde, der bliver undervist og arbejdet på, tager udgangspunkt i, dit niveau og den måde, som du bedst lærer på. 2/3 af tiden får du teoretisk undervisning og 1/3 af tiden skal du bruge det du har lært i teorien til en opgave i virkeligheden. Vi arbejder med forskellige undervisningsformer, der gør det teoretiske stof mere virkelighedsnært. Det betyder, at vi i undervisningen arbejder med et konkret projekt eller tema, så teori og virkelighed hænger sammen.

Videre i uddannelse

AGU gør dig klar til en erhvervsuddannelse, HF eller til en anden ungdomsuddannelse.

Prøveform

Du kan gå til afsluttende prøve  på G-, E- eller D-niveau. Faget afsluttes med en portfolioprøve. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Se også eksamensreglement

Interesseret?

Vil du gerne være AGU-elev? Så kontakt en af vores vejledere, der hjælper dig videre.

Andre AGU-fag