Dansk som andetsprog, Intro, G, E og D

I dansk som andetsprog bliver du bedre til at bruge det danske sprog gennem litteratur og medier, samt mundtlig og skriftlig kommunikation. Faget udvikler også din dansksproglige kunnen, sådan at du aktivt og ligeværdigt kan deltage i uddannelse, arbejdsliv og samfund. Du kan gå til afsluttende prøve på G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen foregår på et hold. Den måde, der bliver undervist og arbejdet på, tager udgangspunkt i, dit niveau og den måde, som du bedst lærer på. 2/3 af tiden får du teoretisk undervisning og 1/3 af tiden skal du bruge det du har lært i teorien til en opgave i virkeligheden. Vi arbejder med forskellige undervisningsformer, der gør det teoretiske stof mere virkelighedsnært. Det betyder, at vi i undervisningen arbejder med et konkret projekt eller tema, så teori og virkelighed hænger sammen.

Videre i uddannelse

AGU gør dig klar til en erhvervsuddannelse, HF eller til en anden ungdomsuddannelse.

Prøveform

Du kan gå til afsluttende prøve på G-, E- eller D-niveau. Faget afsluttes med en portfolioprøve. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Se også eksamensreglement

Interesseret?

Vil du gerne være AGU-elev? Så kontakt en af vores vejledere, der hjælper dig videre.

Andre AGU-fag