FGU Nordsjælland – FGU-institutionen i Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Allerød, Egedal, Rudersdal og Furesø Kommuner.

Besøgende, ansatte og elever skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på FGU NS.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen vil for de fleste unge blive indledt på basis, som introducerer til de tre uddannelsesspor. På basis er der løbende optag, mens der i de tre spor er optag to gange om året. Både på basis og i sporene er det muligt at få undervisning på forskellige niveauer.

Hvis det er uafklaret, om den unge skal i FGU eller i et andet uddannelsestilbud eller beskæftigelse, kan den unge gennemføre et afsøgningsforløb i FGU. Afsøgningsforløbet kan vare op til to uger. Her kan den unge få erfaringer med forskellige fagområder og blive realkompetencevurderet. Et afsøgningsforløb kan danne grundlag for den endelige vurdering af, hvorvidt den unge skal optages på uddannelsen.

FGU har 3 spor

På almen grunduddannelse (AGU) har du undervisning i skolefag som dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag i 2/3 af tiden. Du bliver undervist på det niveau, der passer bedst til dig, og du vil få hjælp til det, som er svært eller som du gerne vil træne ekstra i. Har du brug for hjælpemidler, fx hvis du er ordblind, er svagtseende eller har nedsat hørelse, så vil du lære bruge det rigtige udstyr.

I den sidste 1/3 af tiden har du praktisk værkstedsundervisning, og du skal også være med til aktiviteter på tværs af de tre spor sammen med de andre elever fx motion og bevægelse samt virksomhedsbesøg. Sporet er for dig, der gerne vil have en eksamen, så du kan begynde på en erhvervsuddannelse eller en hf-uddannelse bagefter.

På produktionsgrunduddannelsen (PGU) arbejder du med produktion og opgaver for kunder eller på et værksted i 2/3 af tiden. De forskellige FGU skoler har forskellige værksteder fx køkken, medie, metal, træ, kreativ, sundhed, omsorg mv. Sporet er for dig, der kan lide at lære ved at arbejde praktisk, så du kan se en mening, med det du lærer. I den sidste 1/3 af tiden skal du også have relevant undervisning, der passer til de opgaver og den produktion, du laver på værksteder. Du skal også være med til aktiviteter på tværs af de tre linjer sammen med de andre elever fx motion og bevægelse samt virksomhedsbesøg. Sporet er for dig, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse bagefter eller gerne vil have fast arbejde som ufaglært.

På erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er du i 2/3 af uddannelsestiden ansat i et firma, hvor du får løn på lærlingeniveau. Det kan være i en privat virksomhed eller på en offentlig arbejdsplads. I perioder skal du tilbage på FGU skolen og deltage i relevant undervisning, eller du skal være med på kurser eller

på kombinationsforløb. Dine skoleforløb udgør samlet ca. 1/3 af uddannelsestiden. I dine skoleforløb får du skoleydelse i stedet for lærlingeløn. Hvis du gennemfører hele uddannelsestiden og får en tilfredsstillende afsluttende evaluering, vil du få adgang til at kunne søge om

medlemskab i en a-kasse. Det er en frivillig forsikring, du kan betale for at være med i, hvis du har gennemført en lærlingeuddannelse eller har et job. Så har du bedre vilkår under arbejdsløshed, end hvis du ikke er med i ordningen.