FGU Nordsjælland – FGU-institutionen i Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Allerød, Egedal, Rudersdal og Furesø Kommuner.

Besøgende, ansatte og elever skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på FGU NS.

Ordens- og samværsregler for FGU Nordsjælland

FGU Nordsjælland skal være et godt sted at være. Et sted, hvor man kan være sig selv. Et sted, hvor man uanset, hvem man er, bliver mødt med imødekommenhed og accept. Vi vil være en skole, som er kendt for gode kammeratskaber, sjov og læring. Alle skal føle sig anerkendte og vigtige for fælleskabet. For at det kan lade sig gøre, har vi lavet nogle spilleregler for, hvordan vi er sammen på skolen, og hvilke pligter man har som elev. Nedenstående regler gælder også, når du er i praktik, er på ekskursion, er til fest, er på de sociale medier og lign. God læsning.

Reglerne

✓    Man skal til at være en god kammerat og møde andre med samme respekt, som man selv ønsker at blive mødt med.

✓    Man skal passe godt på skolens inventar og bygninger.

✓    Vi er en skole fri for rusmidler. Af hensyn til jeres sundhed og vores fælles sociale samvær, må man hverken medbringe stoffer/alkohol på skolen eller møde på skolen påvirket af rusmidler. Hvis man overtræder denne regel, vil man straks blive bortvist.

✓    Man skal udvise almindelig respekt for lærere og andre ansatte og følge deres anvisninger. De vil jeres bedste.

✓    Af hensyn til det gode sociale liv på skolen og den enkeltes tryghed skal al kommunikation, også mellem venner man deler et andet sprog med, foregå på dansk.

✓    Når andre mennesker taler dårligt om os, gør det ondt på os. Nedladende og ringeagtende sprogbrug er heller ikke godt for fællesskabet. Derfor skal man tale til og om hinanden med respekt, også selv om man er uenige eller har en konflikt.

✓    Du har pligt til at følge undervisningen og bidrage til en god stemning, gode relationer og et godt undervisningsmiljø på dit hold og på skolen som helhed. Din tilstedeværelse betyder nemlig noget for fællesskabet og for os.

✓    Hvis du er syg eller har anden god grund til at blive hjemme, skal du inden mødetid meddele dette til din lærer.

✓    Såfremt du udebliver fra undervisningen uden at have givet besked til din lærer, bliver de timer, du er udeblevet fra, trukket fra din skoleydelse.