Ja. Hvis du går på FGU, kan du få rabat på den daglige transport til din skole. Det kan du få ved at købe et ungdomskort på www.ungdomskort.dk. Du skal bruge dit NemID til at bestille. Er du i tvivl, så spørg din UU-vejleder eller på dit uddannelsessted.