Nej, når du går på FGU, får du udbetalt en skoleydelse af skolen.

Fra 01. januar 2023 er skoleydelsen på:

  • 400,- kr. pr. uge for elever under 18 år
  • 692,- kr. pr. uge for elever over 18 år, der er hjemmeboende
  • 1.604,- kr. pr. uge for elever over 18 år, der er udeboende

Skoleydelsen er en indtægt, som du skal betale skat af efter de almindelige gældende regler. Det er derfor en god ide at kontakte SKAT, så du er sikker på, at du har den rigtige trækprocent.
Der er mødepligt til uddannelsen, og der vil ske et forholdsmæssigt fradrag i din skoleydelse, hvis du er fraværende uden gyldig grund. Der gives et forsørgertillæg som supplement til skoleydelsen til FGU-elever, der er forældre.

Supplementet er:

  • Kr. 1.566,- pr. uge i tillæg, hvis du er enlig forsørger.
  • Kr. 624,- pr. uge i tillæg, hvis du er ikke-enlig forsørger.

Skoleydelsesperioderne i FGU Nordsjælland er som følger:

Perioden 20.12.2022 –  19.01.2023 udbetales 31.01.2023​
Perioden 20.01.2023 –  19.02.2023 udbetales 28.02.2023​
Perioden 20.02.2023 –  19.03.2023 udbetales 31.03.2023​
Perioden 20.03.2023 –  19.04.2023 udbetales 28.04.2023​
Perioden 20.04.2023 –  19.05.2023 udbetales 31.05.2023​
Perioden 20.05.2023 –  19.06.2023 udbetales 30.06.2023​
Perioden 20.06.2023 –  19.07.2023 udbetales 31.07.2023​
Perioden 20.07.2023 –   19.08.2023 udbetales 31.08.2023​