Ja, der er nogle ordensregler, som alle på skolen skal følge. De er:

✓    Du skal være en god kammerat og møde andre med samme respekt, som du selv ønsker at blive mødt med.

✓    Du skal passe godt på skolens inventar og bygninger.

✓    Vi er en skole fri for rusmidler. Af hensyn til din sundhed og vores fælles sociale samvær, må du ikke tage stoffer/alkohol med på skolen eller møde på skolen påvirket af rusmidler. Hvis du overtræder denne regel, vil du straks blive bortvist.

✓    Du skal udvise almindelig respekt for lærere og andre ansatte og gøre, hvad de siger. De vil dit bedste.

✓    Af hensyn til det gode sociale liv på skolen og hver persons tryghed skal al kommunikation, også mellem venner du måske deler et andet sprog med, foregå på dansk.

✓    Når andre mennesker taler dårligt om os, gør det ondt på os. Derfor skal du tale til og om andre med respekt, også selv om I er uenige eller har en konflikt.

✓    Du har pligt til at følge undervisningen og bidrage til en god stemning, gode relationer og et godt undervisningsmiljø på dit hold og på skolen. Det er vigtigt for fællesskabet og os, at du er her.

✓    Hvis du er syg eller har anden god grund til at blive hjemme, skal du inden mødetid give din lærer besked.

✓    Hvis du ikke kommer til undervisningen og ikke giver besked til din lærer, bliver de timer, du ikke har været her, trukket fra din skoleydelse.