Omsorg og Kreativitet i Frederiksværk

Værkstedet hører under fagtemaet “Omsorg og sundhed”. På værkstedet er du med til at planlægge og udføre aktiviteter ude af huset, både for børn i børnehaven, ældre på et plejehjem og andre relevante grupper.

Samarbejde og ansvar

På værkstedet lægger vi vægt på det kreative, at vi har det rart og sjovt sammen, og der er god mulighed for selv at præge undervisningen med gode idéer.

Videre i uddannelse

På Omsorg og Kreativitet kan du finde ud af, om du i fremtiden vil tage en uddannelse og have et arbejde, hvor du arbejder med mennesker. Det kunne f.eks. være en uddannelse som pædagogassistent eller SOSU-medhjælper.

Prøveform

Du kan afslutte dit forløb på værkstedet, med en prøve på FGU 3-niveau. Dette sker, når din underviser syntes, at du er klar til det. Prøven er en portfolioprøve og bedømmes bestået/ikke bestået.

Se også eksamensreglement

Interesseret?

Vil du gerne være elev hos os? Så kontakt en af vores vejledere, der hjælper dig videre.

Andre værksteder i Frederiksværk