Pædagogik og Sundhed i Hillerød

Værkstedet hører under fagtemaet “Omsorg og sundhed”. På Pædagogik og Sundhed laver vi mange kreative aktiviteter, som kan bidrage til andre menneskers personlige udvikling og sociale velbefindende. Aktiviteterne kan være for både børn og ældre. På værkstedet lærer du om pædagogik, psykologi og sundhedsfaglige begreber.

Samarbejde og ansvar

På værkstedet arbejder du nogle gange individuelt og andre gange i grupper. Alle deltager aktivt, så vi kan skabe et godt fagligt fællesskab. Vi taler alle pænt til hinanden og er nysgerrige på hinandens forskelligheder.

Videre i uddannelse

Det du lærer på Pædagogik og Sundhed retter sig helt naturligt mod uddannelserne indenfor pædagogik, SOSU og servicefagene. Men hvis du vil noget helt andet, får du faglige og sociale kompetencer, du kan bruge fremover.

Prøveform

Du kan afslutte dit forløb på værkstedet, med en prøve på FGU 3-niveau. Dette sker, når din underviser syntes, at du er klar til det. Prøven er en portfolioprøve og bedømmes bestået/ikke bestået.

Se også eksamensreglement

Interesseret?

Vil du gerne være elev hos os? Så kontakt en af vores vejledere, der hjælper dig videre.

Andre værksteder i Hillerød