IT-værksted i Frederiksværk

Værkstedet hører under fagtemaet “Teknologiforståelse”. På værkstedet arbejder du med IT-support, netværk og server. Vi vil også arbejde med almen og faglig kommunikation for at dygtiggøre dig til at yde den rigtige og gode support. Du lærer at arbejde selvstændigt med opgaver så som rengøring af PC, udskiftning af hardware, installation og opsætning af en PC, opsætning af netværk og meget mere. Vi yder al form for IT-service til alle FGU Nordsjællands skoler.

Samarbejde og ansvar

Vi hjælper hinanden med opgaverne og forventer også, at du har lyst til at være en del af fællesskabet. Du kommer til at være på et hold, hvor vi har det rart og sjovt sammen. Du har også god mulighed for selv at præge undervisningen med gode idéer.

Videre i uddannelse

På værkstedet får du mulighed for at blive god til det, som man skal bruge på uddannelser indenfor IT-branchen. Det er evner, som kan bruges mange steder og på mange måder i en stadigt mere digital verden.

Prøveform

Du kan afslutte dit forløb på værkstedet, med en prøve på FGU 3-niveau. Dette sker, når din underviser syntes, at du er klar til det. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Prøveformen er en portfolioprøve, praktisk prøve over én dag eller flere dage.

Se også eksamensreglement

Interesseret?

Vil du gerne være elev hos os? Så kontakt en af vores vejledere, der hjælper dig videre.

Andre værksteder i Frederiksværk