Handel og Kundeservice i Hillerød

Værkstedet hører under fagtemaet “Handel og kundeservice”. På værkstedet arbejdes der med salg af varer og serviceydelser til forskellige kundegrupper. Salget kan foregå både fysisk eller via webshop. Der er fokus på hele processen omkring salget, lige fra god kundeservice til markedsføring. Du kan også arbejde med innovation, iværksætteri og idéudvikling.

Åbent hus i Hillerød 2022

Samarbejde og ansvar

Du kommer til at sælge varer blandt andet fra andre PGU-værksteder på FGU Nordsjælland. Du kommer også til at arrangere events i samarbejde med andre elever, kunder og lærere.

Videre i uddannelse

Handel og Kundeservice retter sig mod de merkantile erhvervsuddannelser inden for handels- og serviceerhverv. Men hvis du vil noget helt andet, får du faglige og sociale kompetencer, du kan bruge fremover.

Prøveform

Du kan afslutte dit forløb på værkstedet, med en prøve på FGU 3-niveau. Dette sker, når din underviser syntes, at du er klar til det.  Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Prøveformen er en portfolioprøve. 

 

Se også eksamensreglement

Interesseret?

Vil du gerne være elev hos os? Så kontakt en af vores vejledere, der hjælper dig videre.

Andre værksteder i Hillerød