Hver dag får du gratis morgenmad.

Som udgangspunkt er du tilmeldt madordningen ved indmeldelse, sådan at du også får frokost, frugt, kaffe/te. Det koster 20 kr. om dagen at være med i madordningen. Pengene bliver fratrukket din skoleydelse, hvor dagene med mad ligger på mellem 20 og 23 dage. Ønsker du ikke at være med i madordningen, skal du kontakte din underviser som giver beskeden videre. Dage du ikke bliver trukket i madordning er under skoleferier eller, hvis du er i et praktikforløb. 

Skolen laver god og varieret mad, så det kan være en fordel og en hjælp i din hverdag at være en del af madordningen. 

For elever på FGU Hillerød er der ikke frokostordning.