Du kan se, hvad det aktuelt koster for henholdsvis kommune og stat at have en elev på FGU, på følgende link: Takstkatalog | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)