Dansk som andetsprog – introducerende forløb

Dette er et forløb på FGU Hillerød for dig uden tilstrækkelige danskkundskaber, der ikke er klar til at gå på DSA på G niveau. Du bliver før opstart screenet i dansk og matematik. Herudfra vurderes det om tilbuddet er noget for dig.

Undervisningen giver konkret og praktisk introduktion til faget. Du får faglige forudsætbninger fir at gennemføre G-niveau inden for FGU’s 2-årige ramme. Der er dog mulighed for forlængelse.

Fordele

Det ekstra halve år på DSA-intro er en rigtig god investering, fordi du får den danskfaglige ballast, som gør det muligt for dig at komme i mål med din G-niveau-eksamen. Du kan også tage fag som engelsk, naturfag og samfundsfag i løbet af din tid på FGU.

Tilrettelæggelse

Hver uge får du 15 timers danskundervisning, 2 timers undervisning i faget Identitet og medborgerskab og 9 timers undervisning i matematik.

Prøveform

Efter DSA Intro kan du tage dansk på G-niveau og afslutte med en eksamen. Dansk på G-niveau afsluttes med en portfolioprøve. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Se også eksamensreglement

Interesseret?

Vil du gerne være AGU-elev? Så kontakt en af vores vejledere, der hjælper dig videre.

Andre AGU-fag