FGU-IN på FGU Hillerød

FGU-IN er et tilbud til dig, som har brug for overskuelige og fleksible rammer med støtte, og tryghed for at kunne gennemføre et FGU-forløb. På FGU-IN kan du blive klar til en ordinær ungdomsuddannelse f.eks. EUD, HF, HF-In, HTX-In eller lignende tilbud. Forløbet er ikke specialundervisning, men en ordinær ungdomsuddannelse med vilkår, der er tilpasset dine forudsætninger.

Du kan gå på FGU-IN i op til 2 år. Det første år har du 20 timers undervisning om ugen, og det andet år har du 22 timers undervisning om ugen. Der er også mulighed for individuelle aftaler om timetal og onlineundervisning.

Der er 16 elever i klassen, og i alle timer er der en underviser og en mentor.

Hvem går på FGU-IN?

FGU-IN er for unge med autisme, asperger, angst, depression, ADHD, skizofreni og udfordringer med det sociale, som ikke kan profitere af den nuværende tilrettelæggelse af AGU-undervisningen på FGU. Fælles for jer vil være, at I skal øve jer i at være i skole flere timer om ugen og sidde i klasse med flere elever.

Mentor

FGU-IN-holdet har egen mentor. Det betyder, at mentor altid er til stede i skoletiden og hjælper dig til at kunne være i undervisningen og i andre skolesammenhænge. Mentor vil også være der i pauserne og til sociale aktiviteter på skolen. Du vil have en individuel samtale med din mentor mindst hver anden uge.

Lokale

Undervisningen foregår i jeres eget undervisningslokale, og derudover er der et lokale til pauser. Undervisningslokalet er med enkeltpersonsborde, og du får din egen faste plads. Får du brug for at trække dig tilbage i undervisningen, kan du øgså bruge pauselokalet. FGU-IN har egen indgang og afdeling, men med adgang til resten af skolen.

Videre i uddannelse

På FGU-IN vil du forbedre dig fagligt i dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag, så du kan blive klar til en ungdomsuddannelse. Du får den samme undervisning, som alle andre elever på FGU, men med lidt mere støtte og hensyntagen til dig.

Åbent hus i Hillerød 2022

Prøveform

Du kan gå til afsluttende prøve i de almene fag på de niveauer, som fagene udbydes på, hvilket kan være G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Se også eksamensreglement

Interesseret?

Vil du gerne være FGU-IN-elev? Så kontakt FGU-vejleder, Pia Ravnemose på tlf. nr. 25 25 59 94 eller FGU-IN-koordinator, Sanne Lautrup tlf. nr. 25 25 98 72.