Nej. Vi er en røgfri skole. Det vil sige, at hverken du eller de ansatte må ryge i skoletiden.