Ja.

Man kan gå på FGU e-learning. FGU E-learning er for unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan være fysisk i skole en hel skoledag af forskellige årsager. Den unge tager fag på 9./10. klasses-niveau (G-, E- og D-niveau). Den unge får ikke holdundervisning, men læser selvstændigt derhjemme og mødes med en lærer cirka én gang om ugen. Det er muligt at læse nogle fag på E-learning og nogle andre fysisk på skolen. Der er løbende optag på FGU E-learning.

Hvis du vil vide mere så kontakt en af vores vejledere.