Før, at du kan starte på FGU, skal en vejleder fra den kommunale ungeindsats først finde ud af, om du er i målgruppen. Kontakt derfor din egen kommune eller kontakt en af FGU Nordsjælland vejledere – så hjælper vi dig videre. Det er din kommune, der sammen med dig skal vurdere, om du er i målgruppen for at kunne gå på FGU.