Værksteder og Fagtemaer

FGU Nordsjælland forventer i forhold til opstarten den 1. august 2019 at tage udgangspunkt i de eksisterende fagtemaer og værksteder, som i dag findes på de tre produktionsskoler i hhv. Skibby, Frederiksværk og Helsinge. Der kan komme tilpasninger af fagtemaerne, så de ligger i tråd med bekendtgørelserne. Dette arbejde laves i løbet af foråret 2019.

FGU Nordsjælland er desuden i gang med at etablere en FGU-skole i Hillerød. I forbindelse med etableringen vil der kommer yderligere fagtemaer til FGU Nordsjælland.

På FGU Nordsjælland har vi følgende almene fag:
  • AGU Dansk – Intro, G, E og D
  • AGU Dansk som andetsprog – Intro, G, E og D
  • Identitet og medborgerskab – G
  • PASE – G
  • Engelsk – Intro, G, E og D
  • Samfundsfag – Intro, G, E og D
  • Naturfag – Intro, G, E og D
  • Teknologiforståelse – G

Læs mere om de almene fag her (pdf)

Ønsker du at høre mere om de enkelte fagtemaer og værksteder kan du tage kontakt til skolelederen på den enkelte skole