FGU Nordsjælland – FGU-institutionen i Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Allerød, Egedal, Rudersdal og Furesø Kommuner.

Besøgende, ansatte og elever skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på FGU NS.

Skoleydelse

Når du går på FGU, får du udbetalt en skoleydelse af skolen.

Fra 01. januar 2022 er skoleydelsen på:

  • 388,- kr. pr. uge for elever under 18 år
  • 672,- kr. pr. uge for elever over 18 år, der er hjemmeboende
  • 1.557,- kr. pr. uge for elever over 18 år, der er udeboende

Skoleydelsen er en indtægt, som du skal betale skat af efter de almindelige gældende regler. Det er derfor en god ide at kontakte SKAT, så du er sikker på, at du har den rigtige trækprocent.
Der er mødepligt til uddannelsen, og der vil ske et forholdsmæssigt fradrag i din skoleydelse, hvis du er fraværende uden gyldig grund. Der gives et forsørgertillæg som supplement til skoleydelsen til FGU-elever, der er forældre.

Supplementet er:

  • Kr. 1.520,- pr. uge i tillæg, hvis du er enlig forsørger.
  • Kr. 606,- pr. uge i tillæg, hvis du er ikke-enlig forsørger.

Når du indskrives på skolen, er det rigtig vigtigt, at vi har de rette oplysninger omkring din bopælsstatus, om du er hjemmeboende eller udeboende, og om du er forælder eller ej, da dette har indvirkning på, hvad du får udbetalt af skoleydelse. Ændres din bopælsstatus undervejs i dit skoleforløb og/eller du bliver forælder, er det vigtigt du giver skolen besked. Årsagen er, så du er sikker på at få den korrekte skoleydelse og pga. løbende kontrol af vores skoleydelses-betalinger. Viser det sig, at du har fået for meget udbetalt i skoleydelse, skal du derfor betale det for meget udbetalte tilbage.
Din skoleydelse udbetales til din NemKonto, hvor det er dit ansvar at du har fået oprettet dette, hvilket du gør via din bank eller nemkonto.dk

FGU-elever har ikke mulighed for at søge supplerende SU-lån.

Skoleydelsesperioderne i FGU Nordsjælland er som følgende:
Perioden 20.08.2022 – 19.09.2022               udbetales 30.09.2022
Perioden 20.09.2022 – 19.10.2022                udbetales 31.10.2022
Perioden 20.10.2022 – 19.11.2022                  udbetales 30.11.2022
Perioden 20.11.2022 – 19.12.2022                  udbetales 30.12.2022
Perioden 20.12.2022 – 19.01.2023                 udbetales 31.01.2023
Perioden 20.01.2023 – 19.02.2023                udbetales  28.02.2023
Perioden 20.02.2023 – 19.03.2023               udbetales 31.03.2023
Perioden 20.03.2023 – 19.04.2023               udbetales 28.04.2023
Perioden 20.04.2023 – 19.05.2023               udbetales 31.05.2023
Perioden 20.05.2023 – 19.06.2023               udbetales 30.06.2023
Perioden 20.06.2023 – 19.07.2023               udbetales 31.07.2023
Perioden 20.07.2023 – 19.08.2023               udbetales 31.08.2023

Madordning  

Skolen har en madordning, hvor du får frokost, kaffe og te i løbet ad dagen. Kostprisen er på kr. 20,- om dagen og betales periodevis via skoleydelsen (se skoleydelsesperioderne). Du er som udgangspunkt tilmeldt madordningen, men kan melde dig fra ordningen via din lærer eller vejleder med virkning fra næstkommende måned.  

Arrangementer  

Skolen afholder hvert år sociale arrangementer også uden for den normale skoletid. Der er mødepligt til disse arrangementer, men til gengæld får du fri på andre tidspunkter.  

Ungdomskort  

Når du er indskrevet på skolen, kan du bestille et ungdomskort. Det gøres på www.ungdomskort.dk og du skal bruge dit Nem-ID. Der går typisk 14 dage, fra du bestiller og betaler, til du modtager kortet.