Skoleydelse

Når du går på FGU, får du udbetalt en skoleydelse af skolen.

Skoleydelsen vil være på (pr 2019):

  • 365 kr/uge for elever under 18 år
    (1.573 kr/måned)
  • 634 kr/uge for elever over 18 år, der er hjemmeboende
    (2.726 kr/måned)
  • 1.472 kr/uge for elever over 18 år, der er udeboende
    (6.333 kr/måned)

Skoleydelsen er en indtægt, som du skal betale skat af efter de almindelige gældende regler. Der er mødepligt til uddannelsen, og der vil ske et forholdsmæssigt fradrag i din skoleydelse, hvis du er fraværende uden gyldig grund. Der gives et forsørgertillæg som supplement til skoleydelsen til FGU elever, der er forældre. Supplementet er tilsvarende de tillæg forsørgere kan få i SU-reglerne.

FGU elever har ikke mulighed for at søge supplerende SU-lån.

DETTE WEBSITE ER UNDER OPBYGNING
lavet af Medieskolen Lyngby