FGU Nordsjælland – FGU-institutionen i Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Allerød, Egedal, Rudersdal og Furesø Kommuner.

Besøgende, ansatte og elever skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på FGU NS.

Praktisk info

FGU har 3 spor

På almen grunduddannelse (AGU) har du undervisning i skolefag som dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag i 2/3 af tiden. Du bliver undervist på det niveau, der passer bedst til dig, og du vil få hjælp til det, som er svært eller som du gerne vil træne ekstra i. Har du brug for hjælpemidler, fx hvis du er ordblind, er svagtseende eller har nedsat hørelse, så vil du lære bruge det rigtige udstyr.

I den sidste 1/3 af tiden har du praktisk værkstedsundervisning, og du skal også være med til aktiviteter på tværs af de tre spor sammen med de andre elever fx motion og bevægelse samt virksomhedsbesøg. Sporet er for dig, der gerne vil have en eksamen, så du kan begynde på en erhvervsuddannelse eller en hf-uddannelse bagefter.

På produktionsgrunduddannelsen (PGU) arbejder du med produktion og opgaver for kunder eller på et værksted i 2/3 af tiden. De forskellige FGU skoler har forskellige værksteder fx køkken, medie, metal, træ, kreativ, sundhed, omsorg mv. Sporet er for dig, der kan lide at lære ved at arbejde praktisk, så du kan se en mening, med det du lærer. I den sidste 1/3 af tiden skal du også have relevant undervisning, der passer til de opgaver og den produktion, du laver på værksteder. Du skal også være med til aktiviteter på tværs af de tre linjer sammen med de andre elever fx motion og bevægelse samt virksomhedsbesøg. Sporet er for dig, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse bagefter eller gerne vil have fast arbejde som ufaglært.

På erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er du i 2/3 af uddannelsestiden ansat i et firma, hvor du får løn på lærlingeniveau. Det kan være i en privat virksomhed eller på en offentlig arbejdsplads. I perioder skal du tilbage på FGU skolen og deltage i relevant undervisning, eller du skal være med på kurser eller

på kombinationsforløb. Dine skoleforløb udgør samlet ca. 1/3 af uddannelsestiden. I dine skoleforløb får du skoleydelse i stedet for lærlingeløn. Hvis du gennemfører hele uddannelsestiden og får en tilfredsstillende afsluttende evaluering, vil du få adgang til at kunne søge om

medlemskab i en a-kasse. Det er en frivillig forsikring, du kan betale for at være med i, hvis du har gennemført en lærlingeuddannelse eller har et job. Så har du bedre vilkår under arbejdsløshed, end hvis du ikke er med i ordningen.

DETTE WEBSITE ER UNDER OPBYGNING
lavet af Medieskolen Lyngby