Omsorg og Sundhed i Hillerød

Værkstedet hører under fagtemaet “Omsorg og sundhed”. På værkstedet løser vi opgaver, der giver smil, glæde og livskvalitet hos børn, unge og ældre. Du lærer om de emner, der er vigtige, når man skal yde pleje, omsorg og service for andre mennesker. Vi lærer om pædagogik, psykologi, kommunikation, hygiejne, sanser, bevægelse og kreativitet.

Samarbejde og ansvar

På Omsorg og Sundhed kommer du helt tæt på andre mennesker. Det drejer sig om de personer, som du skal hjælpe, de andre elever og dig selv. Når du skal arbejde med at yde pleje og omsorg for andre mennesker er det vigtigt at kende til både andres og egne grænser.

Videre i uddannelse

Det du lærer på Omsorg og Sundhed retter sig helt naturligt mod uddannelserne indenfor SOSU og servicefagene. Men hvis du vil noget helt andet, får du faglige og sociale kompetencer, du kan bruge fremover.

Prøveform

Du kan afslutte dit forløb på værkstedet, med en prøve på FGU 3-niveau. Dette sker, når din underviser syntes, at du er klar til det. Prøven er en portfolioprøve og bedømmes bestået/ikke bestået.

Se også eksamensreglement

Interesseret?

Vil du gerne være elev hos os? Så kontakt en af vores vejledere, der hjælper dig videre.

Andre værksteder i Hillerød