FGU Nordsjælland – FGU-institutionen i Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Allerød, Egedal, Rudersdal og Furesø Kommuner.

Besøgende, ansatte og elever skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på FGU NS.

Nyheder

FGU Nordsjælland styrker indsatsen på læse/skriveområdet.

Med en puljebevilling på 350.000 kr. fra Børne -og Undervisningsministeriet får FGU Nordsjælland nu mulighed for at videreudvikle ordblindestrategien til en samlet strategi for læse-skriveområdet.

FGU Nordsjælland er en ordblindevenlig skole, hvor udviklingen af vores ordblindeindsatser hele tiden er i fokus. Vi har et ordblindeteam bestående af tre ordblindelærere samt en tværgående ordblindekoordinator, som dagligt arbejder på at sikre læring og trivsel hos vores elever med læse -og skrivevanskeligheder på vores fem forskellige adresser. Teamet sørger bl.a. for, at vores elever kan blive ordblindetestet samt få den nødvendige IT støtte og kompenserende undervisning. Derudover samarbejder teamet med de forskellige lærerteams om at udvikle og sikre kvaliteten af vores undervisning for ordblinde elever ved fx at udvikle materialer og aktiviteter, der motiverer elevernes fagsprog samt ved at inkludere læse-og skriveteknologi naturligt i undervisningen.

Ud over vores ca. 20% ordblinde elever, har størstedelen af vores øvrige elever ordblindelignende- eller andre læse-og skrivevanskeligheder. Med bevillingen på 350.000 kr. fra ministeriets ”Pulje til FGU-institutioners strategiske og organisatoriske udvikling af læse/skrive-området og det ordblindevenlige undervisningsmiljø” får FGU Nordsjælland nu mulighed for at videreudvikle og kvalificere en helhedsorienteret læse-skriveindsats, som tilgodeser -og sikrer lige muligheder for hele FGU Nordsjællands elevgruppe.

Indsatsområderne de kommende år skal bl.a. tilgodese skolens mange tosprogede elever med skriftsprogssprogsudfordringer. Der skal bl.a. oprettes et tværgående ressourceteam bestående af Dansk som andetsprogs- og ordblindelærere. Teamet skal systematisk understøtte de inkluderende indsatser i alle lærerteams. Derudover skal teamet udvikle og afprøve materialer og aktiviteter på udvalgte PGU fagtemaer med henblik på at udvikle elevernes fagord, deres sproglige opmærksomhed og hensigtsmæssige strategier.

Aktiviteterne de kommende år vil også indbefatte pædagogiske dage og workshops for hele lærergruppen samt efteruddannelse af en lærer til ordblindelærer. 

(Vi glæder os 🙂

KUI NETVÆRKSMØDE

Netværksmødet blev afholdt d. 19. november med deltagelse af alle vores 8 kommuner. Formålet med mødet var at skabe kontakt til vores kommunale samarbejdspartnere og lave et godt afsæt for den fremtidige dialog og samarbejde. Der vil blive afholdt et nyt netværksmøde i foråret.

INFORMATIONSMØDER OM FGU

 FGU Nordsjælland afholder informationsmøder om Forberedende Grunduddannelse (FGU) for kommende elever, forældre og fagprofessionelle.
 

PÆDAGOGISK DAG

På pædagogisk dag d. 9 April var alle, som vedrører den nye FGU i Nordsjælland, samlet på Pharmakon Konferencecenter i Hillerød.

Der var besøg af læringskonsulenterne Lotte Nielsen og Jon Nedergaard, som lavede oplæg om fagbilag og læreplaner. 

NYHEDSBREVE

NYHEDSBREV – FGU NORDSJÆLLAND – MAJ 2019

Nyhedsbrev maj 2019 – PDF i nyt vindue

 

NYHEDSBREV – FGU NORDSJÆLLAND – MARTS 2019

Nyhedsbrev marts 2019 – PDF i nyt vindue

 

NYHEDSBREV – FGU NORDSJÆLLAND – JANUAR 2019

Nyhedsbrev januar 2019 – PDF i nyt vindue