FGU Nordsjælland – FGU-institutionen i Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Allerød, Egedal, Rudersdal og Furesø Kommuner.

Besøgende, ansatte og elever skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på FGU NS.

FGU e-learning fag

Herunder kan du læse mere om den enkelte E-learning fag

På FGU Nordsjælland har du har mulighed for at tage dele af eller hele din FGU-uddannelse online. Ved online undervisning gør vi undervisningen fleksibel med hensyn til tid og sted, så den passer til dine behov.

I danskfaget arbejder vi med det danske sprog, og du udvikler dine alment dannende og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at lytte, at forstå, at forholde sig til, at læse og at skrive. Vi kombinerer en almen og praksisrettet tilgang til faget, så de danskteoretiske element i faget bliver virkelighedsnært og håndgribeligt.

Undervisningen foregår på følgende måde:

 • undervisning foregår online via programmet TEAMS
 • undervisningsmaterialet består af en iBog, tekst/teori, billeder og skriftlige opgaver
 • du får en fast arbejdsplan
 • undervisningen er opdelt i forløb på 2-4 uger
 • faste deadlines for aflevering af opgaver og portfolie-opgaver
 • feedback fra din lærer på alle opgaver
 • mundtlig eksamen på FGU i Hillerød enten i december eller i juni måned.

Download PDF om Dansk FGU, niveau G, E og D som E-learning

På FGU Nordsjælland har du har mulighed for at tage dele af eller hele din FGU-uddannelse online. Ved online undervisning gør vi undervisningen fleksibel med hensyn til tid og sted, så den passer til dine behov.

DSA er et af de obligatoriske fag i FGU-uddannelsen. Vi forudsætter, at du har bestået sprogskolernes FVU-trin 2, inden du starter, og at du kan kommunikere nogenlunde sikkert i tale og skrift. I løbet af uddannelsen vil du blive bedre til både at tale og skrive på dansk, og der vil være tydelige fremskridt fra niveau G over E til D. Det vil sige fra 9. klasse til 10. klasse.

I hvert forløb – G, E og D – skal du opnå viden, færdigheder og kompetencer. Det samler vi i noget kernestof, som du skal gennemgå. For at skabe en fast struktur gennem hvert niveau har FGU opdelt faget i et antal moduler med et fast indhold, uge for uge. Det betyder, at du skal arbejde struktureret med faget i hver uge, at du afleverer dine besvarelser online hver uge, og at du har kontakt med din lærer hver uge.

Kernestoffet er forskelligt på G, E og D. Gennem forløbet vil du gå fra det enkle til det mere komplicerede. Du vil i begyndelsen arbejde med refererende, beskrivende og fortællende tekster – og i slutningen vil du selv analysere og kommentere teksterne. Fælles for alle niveauerne er, at du udvikler din evne til

 • at tale og lytte,
 • at formulere og skrive et sikkert dansk, samt
 • at læse og fortolke danske tekster.

Begrebet tekst skal forstås bredt. Tekst kan være almindelig sagprosa som avis og internet, det kan være noveller og sange, og det kan være billeder og kortfilm.

Undervisningen foregår på følgende måde:

 • undervisning foregår online via programmet TEAMS
 • undervisningsmaterialet består af en iBog, tekst/teori, billeder, kortfilm og skriftlige opgaver
 • du får en fast arbejdsplan, uge for uge
 • undervisningen er opdelt i forløb på 2-4 uger
 • faste deadlines for aflevering af opgaver og portfolie-opgaver
 • feedback fra din lærer på alle opgaver
 • mundtlig eksamen på FGU i Hillerød enten i december eller i juni måned

Download PDF om Dansk som andetsprog (DSA) FGU, niveau G, E og Dsom E-learning

På FGU Nordsjælland har du har mulighed for at tage dele af eller hele din FGU-uddannelse online. Ved online undervisning gør vi undervisningen fleksibel med hensyn til tid og sted, så den passer til dine behov.

I matematik arbejdes med praktiske og anvendelsesorienterede emner fra hverdagslivet, erhvervslivet og samfundslivet. Matematik er kendetegnet ved at være et sprog, der kan undersøge og beskrive sammenhænge, samt muliggøre løsning af opgaver i hverdagslivet, erhvervslivet og samfundslivet. Du bliver i stand til at anvende matematisk modellering til løsning eller analyse af praktiske opgaver, og til at kommunikere derom. Undervisningen fremmer din forståelse, indsigt, kreativitet og kritisk sans.

Undervisningen foregår på følgende måde:

 • undervisning foregår online via programmet TEAMS
 • undervisningsmaterialet består af en iBog, tekst/teori, billeder og skriftlige opgaver
 • du får en fast arbejdsplan
 • undervisningen er opdelt i forløb på 2-4 uger
 • faste deadlines for aflevering af opgaver og portfolie-opgaver
 • feedback fra din lærer på alle opgaver
 • mundtlig eksamen på FGU i Hillerød enten i december eller i juni måned.

Download PDF om Matematik FGU, niveau G, E og D som E-learning

På FGU Nordsjælland har du har mulighed for at tage dele af eller hele din FGU-uddannelse online. Ved online undervisning gør vi undervisningen fleksibel med hensyn til tid og sted, så den passer til dine behov.

Identitet og medborgerskab er et obligatorisk fag på FGU, der bl.a. inddrager fag som filosofi, religion, historie og nyere samfundsmæssige problemstillinger.

Undervisningen foregår på følgende måde:

 • undervisning foregår online via TEAMS
 • undervisningsmaterialet består af en iBog, tekst/teori, billeder og skriftlige opgaver
 • du får en fast arbejdsplan
 • undervisningen er opdelt i forløb på hver 3 uger
 • faste deadlines for aflevering af opgaver og portfolie-opgaver
 • feedback fra din lærer på alle opgaver
 • mundtlig eksamen på FGU i Hillerød enten i december eller i juni måned.

Download PDF om Download PDF om Identitet og medborgerskab FGU, niveau G som E-learning 

På FGU Nordsjælland har du har mulighed for at tage dele af eller hele din FGU-uddannelse online. Ved online undervisning gør vi undervisningen fleksibel med hensyn til tid og sted, så den passer til dine behov.

Samfundsfag er et valgfag på FGU. Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver viden om og forståelse af det moderne, globaliserede samfund. Samfundsfag handler desuden om klimaproblemer og bæredygtighed.

Undervisningen foregår på følgende måde:

 • undervisning foregår online via TEAMS
 • undervisningsmaterialet består af en iBog, tekst/teori, billeder og skriftlige opgaver
 • du får en fast arbejdsplan
 • undervisningen er opdelt i forløb på hver 3 uger
 • faste deadlines for aflevering af opgaver og portfolie-opgaver
 • feedback fra din lærer på alle opgaver
 • mundtlig eksamen på FGU i Hillerød enten i december eller i juni måned.

Download PDF om Samfundsfag FGU, niveau G, E og D som E-learning

På FGU Nordsjælland har du har mulighed for at tage dele af eller hele din FGU-uddannelse online. Ved online undervisning gør vi undervisningen fleksibel med hensyn til tid og sted, så den passer til dine behov.

Naturfag indeholder elementer fra fysik, kemi, biologi, naturgeografi og matematik. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med teknologi, sundhed, miljø og natur. Faget forholder sig til naturfaglige problemstillinger og emner fra hverdag og erhverv, og skal med udgangspunkt i mennesket i teori, modeller og praktisk arbejde, give forståelse og viden om samspillet mellem mennesket og dets omgivelser og naturen, miljømæssige problemstillinger herunder bæredygtighed samt menneskets fysiologiske processer.

Undervisningen foregår på følgende måde:

 • undervisning foregår online via programmet TEAMS
 • undervisningsmaterialet består af en iBog, tekst/teori, billeder og skriftlige opgaver
 • du får en fast arbejdsplan
 • undervisningen er opdelt i forløb på 2-4 uger
 • faste deadlines for aflevering af opgaver og portfolie-opgaver
 • feedback fra din lærer på alle opgaver
 • mundtlig eksamen på FGU i Hillerød enten i december eller i juni måned.

Download PDF om Naturfag FGU, niveau G, E og D som E-learning

 

På FGU Nordsjælland har du har mulighed for at tage dele af eller hele din FGU-uddannelse online. Ved online undervisning gør vi undervisningen fleksibel med hensyn til tid og sted, så den passer til dine behov.

Engelsk er et kommunikationsfag, som giver viden, færdigheder og kompetencer inden for sprog, kultur og samfundsforhold. Fagets omdrejningspunkt er at tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive. Du får viden om engelsk sprog og globale kultur- og samfundsforhold, og du bliver god til at fungere i en arbejdssituation, hvor skriftlig og mundtlig kommunikation foregår på engelsk.

Undervisningen foregår på følgende måde:

 • undervisning foregår online via programmet TEAMS
 • undervisningsmaterialet består af en iBog, tekst/teori, billeder og skriftlige opgaver
 • du får en fast arbejdsplan
 • undervisningen er opdelt i forløb på 2-4 uger
 • faste deadlines for aflevering af opgaver og portfolie-opgaver
 • feedback fra din lærer på alle opgaver
 • mundtlig eksamen på FGU i Hillerød enten i december eller i juni måned.

Download PDF om Engelsk FGU E-learning