FGU Nordsjælland – FGU-institutionen i Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Allerød, Egedal, Rudersdal og Furesø Kommuner.

Besøgende, ansatte og elever skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på FGU NS.

Almene fag – Samfundsfag Intro, G, E og D

Indhold

Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Du får en forståelse af det moderne, globaliserede samfunds dynamik og kompleksitet, herunder forbrug, produktion og bæredygtighed. Du kvalificeres til at deltage aktivt og ansvarligt i et demokratisk samfund og udvikler kompetencer på følgende områder: politik, arbejdsmarkedet, økonomi, sociale- og kulturelle forhold, miljø, bæredygtighed og internationale forhold. Du kan gå til afsluttende prøve på G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges i hold, og arbejdsformen består af en vekslen mellem teori og praksis. Undervisnings- og arbejdsformerne tager udgangspunkt i dine forudsætninger og hverdag. Undervisningen fremmer din evne til at undersøge, dokumentere og formidle, samt forholde dig ansvarligt og reflekterende til samfundsfaglige problemstillinger.

Videre i uddannelse

AGU gør dig klar til en erhvervsuddannelse, HF eller en anden ungdomsuddannelse.