FGU Nordsjælland – FGU-institutionen i Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Allerød, Egedal, Rudersdal og Furesø Kommuner.

Besøgende, ansatte og elever skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på FGU NS.

Almene fag – PASE G

Indhold

PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) handler om privatøkonomi og læren om at kunne indgå, kollegialt og professionelt, på en arbejdsplads eller et videre uddannelsesforløb. Du arbejder med grundlæggende kompetencer som f.eks. mødestabilitet, kommunikation og samarbejde, arbejdsmarkedsforhold, samt problemstillinger som egen økonomi, skatteforhold, løn- og ansættelsesforhold og forsikringer. Du kan gå til afsluttende prøve på G-niveau. Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen organiseres i hold og arbejdsfællesskaber. Arbejdsformerne består af ca. 2/3 teoretisk undervisning og ca. 1/3 praksis. Undervisningen består af korte, teoretiske oplæg med efterfølgende gruppearbejde, virksomhedsbesøg, projekter og praktiske øvelser. Du skal løbende arbejde med fremlæggelser af udvalgte emner. samt dokumentere din viden og progression i en portfolio. Du arbejder med at koble teorien sammen med de praktiske øvelser.

Videre i uddannelse

PGU gør dig klar til en erhvervsuddannelse eller et arbejde. AGU gør dig klar til en erhvervsuddannelse, HF eller en anden ungdomsuddannelse.