FGU Nordsjælland – FGU-institutionen i Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Allerød, Egedal, Rudersdal og Furesø Kommuner.

Besøgende, ansatte og elever skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på FGU NS.

Almene fag – Naturfag Intro, G, E og D

Indhold

Naturfag indeholder elementer fra fysik, kemi, biologi, naturgeografi og matematik. Du kommer til arbejde både teoretisk, undersøgende og praktisk med teknologi, sundhed, miljø og natur med udgangspunkt i din hverdag. Naturfag giver dig forståelse og viden om samspillet mellem mennesket og dets omgivelser og naturen, samt menneskets fysiologiske processer. Du kan gå til afsluttende prøve på G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Skov og Natur

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges både som holdundervisning, gruppearbejde og som enkeltmandsarbejde. Der arbejdes med opgaveløsning og projektarbejde. Arbejdsformerne består af ca. 2/3 teoretisk undervisning og ca. 1/3 praksis.

Videre i uddannelse

AGU gør dig klar til en erhvervsuddannelse, HF eller en anden ungdomsuddannelse.