FGU Nordsjælland – FGU-institutionen i Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Allerød, Egedal, Rudersdal og Furesø Kommuner.

Besøgende, ansatte og elever skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på FGU NS.

Almene fag – Matematik Intro, G, E og D

Indhold

Matematik anvendes alle steder i erhvervslivet, hverdagslivet og giver indsigt i samfundet. I matematik bliver du bedre til at løse og analysere såvel teoretiske som praktiske opgaver. Du lærer det matematiske sprog, samt matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag. Du kan gå til afsluttende prøve på G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen er organiseret i hold og mindre grupper, og undervisnings- og arbejdsformerne tager udgangspunkt i dine forudsætninger for læring. Arbejdet består af ca. 2/3 teoretisk undervisning og ca. 1/3 praksis. Praksisserne består i forskellige undervisningsformer, der gør det teoretiske eller abstrakte håndgribeligt og virkelighedsnært. Det betyder typisk, at der i undervisningen arbejdes med en konkret fremstilling eller handling, som kobles til en teoretisk behandling.

Videre i uddannelse

AGU gør dig klar til en erhvervsuddannelse, HF eller en anden ungdomsuddannelse.