FGU Nordsjælland – FGU-institutionen i Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Allerød, Egedal, Rudersdal og Furesø Kommuner.

Besøgende, ansatte og elever skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på FGU NS.

Almene fag – Identitet og medborgerskab, G

Indhold

Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag, der gør dig i stand til at forholde dig til din egen og andres livsopfattelse. Faget inddrager temaer og problemstillinger fra filosofi, sociologi, religion, historie, psykologi, sundhed, ernæring og motion. Du får styrket din forståelse for din egen psykiske udvikling og andre menneskers personlige, sociale og kulturelle forskelligheder. Du bliver bedre til kritisk tænkning og argumentation og får erfaring med demokratiske processer. Du kan gå til afsluttende prøve på G-niveau. Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen foregår som holdundervisning med emnebaserede oplæg, samt projekt- og gruppearbejde. Arbejdsformerne består af ca. 2/3 teoretisk undervisning og ca. 1/3 praksis. Undervisningen kan bestå af debat, øvelser og ud-af-huset-arrangementer, hvor du fx møder forskellige personer fra lokalmiljøet og de frivillige organisationer.

Videre i uddannelse

AGU gør dig klar til en erhvervsuddannelse, HF eller en anden ungdomsuddannelse.