FGU Nordsjælland – FGU-institutionen i Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Allerød, Egedal, Rudersdal og Furesø Kommuner.

Besøgende, ansatte og elever skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på FGU NS.

Almene fag – Engelsk Intro, G, E og D

Indhold

I engelsk bliver du god til at tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive engelsk. Du får også viden om den engelske kultur og samfundsforhold og dermed et internationalt perspektiv. Med faget engelsk opnår du viden og færdigheder, som giver dig kompetencer til videre uddannelse, ligesom faget bidrager til din personlige udvikling og almene dannelse. Du kan gå til afsluttende prøve på G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges ofte i mindre grupper og i sammenhæng med praksis. Undervisnings- og arbejdsformerne tager udgangspunkt i dine forudsætninger for læring. Arbejdsformerne består af ca. 2/3 teoretisk undervisning og ca. 1/3 praksis. Grammatik og skriftlighed integreres i det øvrige arbejde.

Videre i uddannelse

AGU gør dig klar til en erhvervsuddannelse, HF eller til anden ungdomsuddannelse.