FGU Nordsjælland – FGU-institutionen i Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Allerød, Egedal, Rudersdal og Furesø Kommuner.

Besøgende, ansatte og elever skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på FGU NS.

Almene fag – AGU dansk som andetsprog Intro, G, E og D

Indhold

I dansk som andetsprog bliver du bedre til at benytte det danske sprog gennem litteratur og medier, mundtlig og skriftlig kommunikation. Faget udvikler samtidig dine dansksproglige forudsætninger med henblik på en aktiv og ligeværdig deltagelse i uddannelse, arbejdsliv og samfund. Du kan gå til afsluttende prøve på G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen er organiseret i hold, og undervisnings- og arbejdsformerne tager udgangspunkt i dine forudsætninger for læring. Arbejdet består af ca. 2/3 teoretisk undervisning og ca. 1/3 praksis. Praksisserne består i forskellige undervisningsformer, der gør det det teoretiske eller abstrakte håndgribeligt og virkelighedsnært. Det betyder typisk, at der i undervisningen arbejdes med en konkret fremstilling eller handling, som kobles til en teoretisk behandling.

Videre i uddannelse

AGU gør dig klar til en erhvervsuddannelse, HF eller en anden ungdomsuddannelse.