FGU Nordsjælland – FGU-institutionen i Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Allerød, Egedal, Rudersdal og Furesø Kommuner.

Besøgende, ansatte og elever skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på FGU NS.

Almene fag – AGU dansk intro, G, E og D

Indhold

I dansk bliver du god til at benytte det danske sprog og kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du lærer aktivt og med forståelse at kunne lytte, læse og deltage i samtale ud fra forskellige tekster og teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Du kan gå til afsluttende prøve på G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen er organiseret i hold, og undervisnings- og arbejdsformerne tager udgangspunkt i dine forudsætninger for læring. Arbejdet består af ca. 2/3 teoretisk undervisning og ca. 1/3 praksis. Praksisserne består i forskellige undervisningsformer, der gør det teoretiske eller abstrakte håndgribeligt og virkelighedsnært. Det betyder typisk, at der i undervisningen arbejdes med en konkret fremstilling eller handling, som kobles til en teoretisk behandling.

Videre i uddannelse

AGU gør dig klar til en erhvervsuddannelse, HF eller en anden ungdomsuddannelse.